Nie rozsądna kreacja prawa

Twórcom wielu przepisów prawa brakuje przede wszystkim rozsądku. Ten element jest bardzo ważny, o ile chcemy mieć dobre oraz funkcjonujące prawo. Prawo nieoparte na rozsądku, nie ma racji bytu i nie prezentuje żadnej wartości. Przepisy prawa są czymś wspaniałym- jest to wyjątkowe dobro, które pozwala nam funkcjonować w warunkach wolności, praworządności oraz ogólnie rzecz biorąc – bezpieczeństwa.

Prawo Czytaj więcej

Znaczenie ogólne przepisów prawa

Z jakich względów przepisy prawa są tak istotne dla naszego życia? W końcu są to tylko zapisy, które wydają się martwe i zgoła nieistotne. To jak podchodzimy do prawa, ma zasadnicze znaczenie w jego tworzeniu. Politycy powinni tworzyć prawo w oparciu nie tylko o wolę ustanowienia określonych przepisów, ale też ich celowość.

Prawo Czytaj więcej

Odpowiednio tworzone prawo

Przepisy prawa są autentycznym dobrem wspólnym, z którego każdy z nas powinien korzystać. Na pewno nie powinno być sytuacji, w której pewna grupa polityków zawłaszcza prawo. Abstrahując jednak od polityki. W jaki sposób są realizowane cele prawa oraz, jakie korzyści mogą wynikać z określonego ładu prawnego? W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na znaczenie przepisów prawa- są one fundamentem państwa, które oparte jest na pewnych wartościach. Tego typu wartości mają z reguły charakter uniwersalny, a przepisy stanowią jedynie umocowanie tych wartości. Najczęściej oceny pewnych czynów z punktu widzenia prawa dokonuje się w oparciu o przepisy, które źródło swoje mają w moralności...

Prawo Czytaj więcej

Upolitycznione prawo

Problem przyjmowania pewnych rozwiązań prawnych jest bardzo żywym i z pewnością nie można go zignorować. Dlaczego politycy w tak nieprzemyślany sposób tworzą liczne przepisy prawa? Przecież prawo jest dobrem nas wszystkich i każdy z nas powinien je szanować. Podstawowym problemem w ustawodawstwie jest przede wszystkim pośpiech. Nie można używać prawa, jako realizatora obietnic wyborczych. Odpowiednie przepisy pozwalają na realizację pewnych założeń programowych, jednakże wszystko powinno się odbywać dla dobra wszystkich ludzi i po odpowiednim przemyśleniu. Brakuje autentycznych polityków, którzy nie byliby więźniami sondaży i mogliby podejmować rozważne decyzje. Tacy ludzie są jak najbardziej potrzebni, gdyż tylko oni są w stanie poprawić jakość tworzonych przepisów prawnych...

Prawo Czytaj więcej

Brak szacunku do prawa

Dlaczego prawo jest tak nieszanowane przez obywateli? Najpewniej chodzi o tych, którzy mają prawo konstytucyjne do jego stanowienia. Niestety, ale jakość polityków III RP nie jest zachwycająca- wciąż dominują interesy partyjne, nad dobrem obywateli. To wszystko ma swoje dobicie w uchwalanym prawie, które jest przede wszystkim nieprzemyślane i mocno upolitycznione. Przepisy mają najczęściej być odpowiedzią na populistyczne żądania społeczne, które oczywiście nie zawsze są dobre- stanowią jedynie krzyk tłumu, domagającego się określonych rzeczy. W kwestiach legislacyjnych należy być mocno asertywnymi i nie kierować się emocjami oraz opinią publiczną...

Prawo Czytaj więcej