Nie rozsądna kreacja prawa

Twórcom wielu przepisów prawa brakuje przede wszystkim rozsądku. Ten element jest bardzo ważny, o ile chcemy mieć dobre oraz funkcjonujące prawo. Prawo nieoparte na rozsądku, nie ma racji bytu i nie prezentuje żadnej wartości. Przepisy prawa są czymś wspaniałym- jest to wyjątkowe dobro, które pozwala nam funkcjonować w warunkach wolności, praworządności oraz ogólnie rzecz biorąc – bezpieczeństwa.

Prawo Czytaj więcej

Znaczenie ogólne przepisów prawa

Z jakich względów przepisy prawa są tak istotne dla naszego życia? W końcu są to tylko zapisy, które wydają się martwe i zgoła nieistotne. To jak podchodzimy do prawa, ma zasadnicze znaczenie w jego tworzeniu. Politycy powinni tworzyć prawo w oparciu nie tylko o wolę ustanowienia określonych przepisów, ale też ich celowość. Ustanowienie prawa nie jest prostym zadaniem i nie każdy jest w stanie dokonać tego w odpowiedni sposób. Tworzenie przepisów prawnych powinno być przede wszystkim nakierowane na społeczność, której ma dotyczyć. Jeśli prawa nie da się przestrzegać, to jaka jest celowość tego typu rozwiązań. Przepisy prawa zawsze powinny zostawiać pewien margines tolerancji, który pozwoli funkcjonować niejako na granicy...

Prawo Czytaj więcej

Odpowiednio tworzone prawo

Przepisy prawa są autentycznym dobrem wspólnym, z którego każdy z nas powinien korzystać. Na pewno nie powinno być sytuacji, w której pewna grupa polityków zawłaszcza prawo. Abstrahując jednak od polityki. W jaki sposób są realizowane cele prawa oraz, jakie korzyści mogą wynikać z określonego ładu prawnego? W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na znaczenie przepisów prawa- są one fundamentem państwa, które oparte jest na pewnych wartościach. Tego typu wartości mają z reguły charakter uniwersalny, a przepisy stanowią jedynie umocowanie tych wartości. Najczęściej oceny pewnych czynów z punktu widzenia prawa dokonuje się w oparciu o przepisy, które źródło swoje mają w moralności...

Prawo Czytaj więcej

Upolitycznione prawo

Problem przyjmowania pewnych rozwiązań prawnych jest bardzo żywym i z pewnością nie można go zignorować. Dlaczego politycy w tak nieprzemyślany sposób tworzą liczne przepisy prawa? Przecież prawo jest dobrem nas wszystkich i każdy z nas powinien je szanować. Podstawowym problemem w ustawodawstwie jest przede wszystkim pośpiech. Nie można używać prawa, jako realizatora obietnic wyborczych. Odpowiednie przepisy pozwalają na realizację pewnych założeń programowych, jednakże wszystko powinno się odbywać dla dobra wszystkich ludzi i po odpowiednim przemyśleniu. Brakuje autentycznych polityków, którzy nie byliby więźniami sondaży i mogliby podejmować rozważne decyzje. Tacy ludzie są jak najbardziej potrzebni, gdyż tylko oni są w stanie poprawić jakość tworzonych przepisów prawnych...

Prawo Czytaj więcej

Brak szacunku do prawa

Dlaczego prawo jest tak nieszanowane przez obywateli? Najpewniej chodzi o tych, którzy mają prawo konstytucyjne do jego stanowienia. Niestety, ale jakość polityków III RP nie jest zachwycająca- wciąż dominują interesy partyjne, nad dobrem obywateli. To wszystko ma swoje dobicie w uchwalanym prawie, które jest przede wszystkim nieprzemyślane i mocno upolitycznione. Przepisy mają najczęściej być odpowiedzią na populistyczne żądania społeczne, które oczywiście nie zawsze są dobre- stanowią jedynie krzyk tłumu, domagającego się określonych rzeczy. W kwestiach legislacyjnych należy być mocno asertywnymi i nie kierować się emocjami oraz opinią publiczną...

Prawo Czytaj więcej