Monthly Archives Styczeń 2014

Po co wymyślono prawo?

W jakim celu zdecydowano się na to, aby funkcjonowało prawo? Istnienie przepisów prawnych ma swoje źródło przede wszystkim w pragnieniu ludzi, aby żyć w społeczności bez konfliktów, we względnym pokoju. Takie oto podejście bardzo ułatwiło prowadzenie normalnego życia przez ludzi, którzy nie musieli się absolutnie przejmować tym, że ich pewne prawa dotyczące szczególnie integralności ciała, czy własności będą naruszane. Normy i ich egzekwowanie pozwoliło na stabilny rozwój ludzkości, ponieważ wszyscy wiedzieli, że jeśli ktoś uczyni coś złego, to spotka go za to kara. Ludzie poszukują sprawiedliwości i potrzebują pewnego systemu wartości, który ułatwiłby im funkcjonowanie. To wszystko jest w pełni zrozumiałe z punktu widzenia przetrwania...

Prawo Czytaj więcej

Dlaczego potrzebujemy prawa?

Przepisy z zakresu prawa traktujemy jako coś ważnego- dlaczego posiadamy pewien respekt dla przepisów prawnych? Od dziecka funkcjonujmy środowisku, w którym egzystencja wiąże się z przestrzeganiem pewnych norm moralnych. Co jest źródłem tego typu przepisów? W dzieciństwie takim podstawowym źródłem są oczywiście rodzice, którzy w ten sposób starają się nas wychować i przygotować do samodzielnego życia. Przepisy prawne są czymś podobnym, są one nam jednak narzucane przez organy, które są do tego uprawnione drogą określonych przepisów. Tak więc prawo wynika z prawa- tak w skrócie wygląda funkcjonowanie republiki. Prawo może być ustalane przez jedną osobę, w tej sytuacji mamy do czynienia z dyktaturą, czyli władzą jednostek...

Prawo Czytaj więcej