Monthly Archives Marzec 2014

Prawne aspekty uszkodzenia ciała

Uszkodzenie ciała jest czymś bardzo dobrze zdefiniowanym w przepisach prawnych. Konsekwencje pewnych zdarzeń mogą być często bardzo poważne, stąd właściwa kwalifikacja karna poszczególnych czynów powinna być oparta o ich szkodliwość. Jeśli atakujemy kogoś, naruszając integralność cielesną, to musimy się liczyć z tym, że spotka nas stosowna kara. Przemoc fizyczna nie jest odpowiednim narzędziem rozwiązywania problemów- prawo karne chroni ofiary przed następstwami agresji fizycznej, która niejednokrotnie potrafi być bardzo nieadekwatna. Przepisy prawa bardzo dobrze definiują to, jakie czyny są naruszeniem integralności cielesnej danej osoby. Jaki jest cel funkcjonowania tego typu przepisów. Podstawową ideą jest oczywiście zagwarantowanie wszystkim ochrony własnego zdrowia oraz życia...

Prawo Czytaj więcej

Orzecznictwo prawne w naruszeniu nietykalności

Na jakiej podstawie orzeka się o uszkodzeniu ciała w przepisach prawnych? Ocena pewnych zdarzeń i ich szkodliwości wymaga rzetelnego określenia zaistniałych następstw sytuacji. Szczególnie znamienne to jest w przypadku uszkodzeń ciała, które bardzo mocno potrafią wpływać na jakość życia osób poszkodowanych. Uszkodzenie ciała to każde działanie, które przyczynia się do pogorszenia funkcjonowania narządu, a w tym funkcjonowania organizmu. Pogorszenie funkcjonowania organizmu wiąże się z utratą zdrowia, jako dobrostanu fizycznego i psychicznego przy braku istnienia choroby. Wszelkie zdarzenia, których skutkiem jest uszkodzenie ciała to bardzo poważne sytuacje...

Prawo Czytaj więcej