Monthly Archives Kwiecień 2014

Po co nam prawo?

Prawo jest bardzo ważną rzeczą z wielu względów- w pierwszej kolejności trzeba wskazać na zagwarantowanie wszystkim ludziom wolności od zagrożenia ich życia, zdrowia oraz majątku. Są to tak zwane elementarne normy prawne, które wynikają bezpośrednio z zasad wzajemnego współżycia w społeczności. Życie w określonej społeczności wiąże się z przestrzeganiem pewnych zasad, które mają w niej charakter uniwersalny i są powszechnie przez wszystkich członków danej społeczności akceptowalne. Jaki był cel wprowadzenia pewnych przepisów prawa przez daną społeczność. Podstawowym celem jest to, aby każdy mógł cieszyć się bezpieczeństwem oraz stabilnością życiową. Wszyscy ludzie posiadają potrzeby, które możemy posegregować w różnym stopniu...

Prawo Czytaj więcej

Rola przepisów prawnych

Bardzo często nie dostrzegamy znaczenia przepisów prawnych, zwłaszcza prawa karnego. Z czego wynika tak duża rola przepisów karnych i dlaczego powinniśmy je wszyscy respektować? Respektowanie przepisów karnych jest czymś normalnym- zostały one ustanowione, aby zagwarantować wszystkim obywatelom poszczególne prawa- prawo własności, ochronę zdrowia oraz życia. Tego typu prawa są postrzegane jako elementarne, które przysługują każdemu, po prostu z faktu bycia człowiekiem. Ten fundamentalizm w dziedzinie prawa jest bardzo istotny. Nieprzestrzeganie przepisów karnych wiąże się z określonymi sankcjami, które zostały przewidziane w przepisach...

Prawo Czytaj więcej