Monthly Archives Maj 2014

Prawo zawarte w kodeksie cywilnym

Przepisy prawa cywilnego regulują w pewien sposób stosunki miedzy ludzkie, obejmują zasady zawierania umów między ludzkich oraz podają narzędzia, które można wykorzystać w sytuacji, gdy ktoś nie przestrzega pewnych ustalonych zasad. Przepisy prawa cywilnego regulują przede wszystkim wzajemne relacje w odniesieniu do naszych własnych umów. Jeśli jakiś czyn nie jest zdefiniowany jako karalny, to korzystając z przepisów cywilnych, możemy sobie rościć elementarną sprawiedliwość, która wynika po prostu z zaistnienia pewnych faktów, a nie złamania pewnych przepisów...

Prawo Czytaj więcej

Celowość przepisów prawa

W jakim celu zostały w ogóle wymyślone przepisy prawa? Na ten temat się można wiele zastanawiać. Warto jest jednak wrócić uwagę na to, iż prawo jest czymś w pełni naturalnym. Często ludzie posługują się pewnymi sformułowaniami jak choćby prawo naturalne. Przez prawo naturalne rozumiemy pewne fakty, które występują w naturze i mają uniwersalnych charakter. Za prawo naturalne uznajemy cykl życia i śmierci oraz mechanizmy ewolucyjne- nie podważamy ich, akceptujemy i uznajemy za coś obowiązującego. Prawo jest więc zbiorem powszechnie akceptowalnych norm, które w życiu ludzkim są potrzebne, gdyż zwyczajnie ułatwiają wzajemne funkcjonowanie. Człowiek funkcjonuje w społecznościach i potrzebne mu są pewne normy i wskazówki dotyczące pewnych zachowań...

Prawo Czytaj więcej