Monthly Archives Czerwiec 2014

Czym jest prawo gospodarcze prywatne?

Przepisy prawa gospodarczego prywatnego są bardzo istotne i regulują wiele bardzo ważnych kwestii związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw. Właściwe funkcjonowanie firm na rynku wymaga przede wszystkim wyznaczenia im odpowiednich form prawnych. Dlaczego te formy prawne są tak ważne? W pierwszej kolejności chodzi tutaj, aby w gospodarce istniał pewien porządek. Jeśli tworzymy określoną formę prawną przedsiębiorstwa, to o wiele łatwiej jest tworzyć pod nią przepisy prawne, które będą definiowały prawa oraz obowiązki poszczególnych przedsiębiorstw. Forma prawna firmy jest bardzo ważna- dzięki niej przedsiębiorstwo może zostać objęte ścisłą polityką gospodarczą, otrzymywać dotacje w ramach pewnych operacji...

Prawo Czytaj więcej

Zadania prawa gospodarczego

Czym zajmuje się prawo gospodarcze? Prawo gospodarcze możemy przede wszystkim podzielić na prawo gospodarcze publiczne oraz prawo gospodarcze prywatne. Te dwa rodzaje prawa skupiają się na dwóch nieco odmiennych od siebie rzeczach, które z natury nie są zbytnio od siebie odległe. Prawo gospodarcze publiczne określa przede wszystkim kształt gospodarki oraz tworzy realia funkcjonowania pewnego systemu gospodarczego. To po prawie gospodarczym publicznym wiemy, czy mamy do czynienia z gospodarką centralnie planowaną, czy raczej wolnorynkową. Tego typu ustalenia są bardzo przydatne i stanowią niezwykle przydatną wskazówkę dla postępowania na rynku i funkcjonowania w realiach danej gospodarki...

Prawo Czytaj więcej