Monthly Archives Lipiec 2014

Specyfika prawa naturalnego

Czym jest prawo naturalne? Ciężko jest jednoznacznie określić, jaka jest natura tego prawa, albowiem nie istnieją pewne napisane przez nikogo przepisy. Wciąż nie znamy wszystkich mechanizmów funkcjonowania wszechświata, możemy jednak ściśle domniemywać, iż prawo naturalne wiąże się przede wszystkim z istnieniem poszczególnych mechanizmów, które są niezachwiane. Tego typu mechanizmy obejmują na przykład fizjologię organizmu człowieka oraz fakt, iż każdy z nas umrze. Co do faktu śmierci nikt nie ma żadnych wątpliwości- jest to czyste prawo naturalne, z którym mniej lub bardziej się zgadzamy- nie da się jednak z nim absolutnie dyskutować...

Prawo Czytaj więcej

Po co osobowość prawna dla firmy?

Posiadanie osobowości prawnej przez przedsiębiorstwo jest bardzo istotną rzeczą. Wszystko to jest regulowane przez odpowiednie przepisy prawa, które są definiowane w ramach prawa gospodarczego prywatnego. Jakie są różnice pomiędzy publicznym a prywatnym prawem gospodarczym? W pierwszej kolejności wszyscy możemy zwrócić uwagę na następujący fakt- w ramach przepisów prawa gospodarczego publicznego, regulowane są stosunki w całej gospodarce, które występują pomiędzy państwem a przedsiębiorcami. Ocena takich relacji jest z wielu względów bardzo istotną rzeczą i powinna mieć jak najbardziej miejsce...

Prawo Czytaj więcej