Monthly Archives Sierpień 2014

Kreowanie dobrego prawa

Tworzenie dobrego prawa jest procesem, który musi angażować wielu specjalistów i pozwalać na rzetelną debatę pomiędzy tymi specjalistami. Współpraca w dziedzinie tworzenia prawa jest bardzo istotna, szczególnie gdy spojrzymy na mnogość szkół prawnych oraz interpretacji pewnych przepisów. Konstrukcja naszego prawa jest oparta o kilka pryncypiów, które stanowią niejako fundament całego prawodawstwa. Prawo nigdy nie będzie do końca sprawiedliwe, nawet jeśli będą nad nim pracowali najdoskonalsi specjaliści. Niestety, ale taka jest wada przepisów prawnych i trzeba się z tym po prostu pogodzić. Prawo pozostaje w wielu kwestiach niewydolne- szczególnie gdy powstaną przepisy wadliwe, które nie będą skutecznie odpowiadały na pewne problemy...

Prawo Czytaj więcej

Ludzkie spojrzenie na prawo

Postrzeganie prawa w ogólnej przestrzeni społecznej jest bardzo różne. Niektórzy uważają, że pewne przepisy są za ostre, podczas gdy pozostali uznali, iż przepisy mogą być jeszcze ostrzejsze w pewnej materii. Skąd wynika ta rozbieżność, jak można ją zrozumieć? Przepisy prawa, szczególnie w materii regulacji nie zawsze są skuteczne i są w rzeczy samej dobre. Jednym z problemów ustanawianiu prawa jest to, iż ciężko ludziom jest ustalić, czy dany przepis rzeczywiście będzie użyteczny i czy spełni swoją rolę w stu procentach. Ocena tego wszystkiego najczęściej jest wynikiem wieloletniej obserwacji, która dobitnie ilustruje, czy dane przepisy prawne spełniły swoją rolę. Widzimy więc, że problem jest zaawansowany, a tworzenie dobrego prawa naprawdę bardzo trudne...

Prawo Czytaj więcej