Monthly Archives Wrzesień 2014

Rola prawa karnego

Przepisy prawa karnego są narzędziem, którego celem jest przede wszystkim ochrona obywateli przed szkodliwymi działaniami innych osób. Celem prawa karnego jest przede wszystkim zapobieganie przestępstwo. Kodeks ma działać przede wszystkim jako narzędzie odstraszające ludzi, którzy mieliby nawet tylko zamiar popełnienia przestępstwa. Najpełniej wyraża się to poprzez założenia nowelizacji, w której bardzo mocno wzmocniono rolę kar za usiłowanie przestępstwa. Ta swoista prewencja stała się bardzo istotnym czynnikiem, który wpłynął na tworzenie współczesnego prawa. Wszyscy powinniśmy docenić przepisy prawa i korzystać z nich na co dzień. Prawo jest wspaniałym dobrem- niestety nie zawsze docenianym...

Prawo Czytaj więcej

Cele prawa karnego

Jakie są cele prawa karnego? Czy prawo karne ma na celu tylko karanie ludzi, czy też jego rola jest diametralnie inna. Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie- trzeba zrozumieć naturę przepisów prawa karnego, aby móc się o niej wypowiadać i zrozumieć, dlaczego ludzie otrzymują określone kary. W Polsce bardzo dużym problemem w karnictwie jest przede wszystkim populizm penalizacyjny, który wyraża się poprzez wprowadzanie bardzo dużej ilości przepisów do prawa karnego, najczęściej na kanwie pewnych obietnic politycznych. Nie jest to dobra praktyka -szkodzi to bardzo szerokiemu gronu ludzi, którzy często zostają ofiarami gry politycznej. Praktyki upolitycznienia pewnych sprawa w prawie karnym absolutnie nie powinno mieć miejsca...

Prawo Czytaj więcej