Monthly Archives Styczeń 2015

Trudności w prawie polskim

Mamy wyraźne problemy w polskim prawie. Te problemy są obecne na wielu sferach- w rzeczywistości o patologiach systemu sprawiedliwości, najlepiej są w stanie nam powiedzieć sędziowie i prokuratorzy, którzy to jednak niechętnie się wypowiadają na ten temat. Obowiązki posłów oraz innych przedstawicieli władzy są ściśle określone- niestety, ale politycy nie tworzą prawa w sposób mądry, czego skutki możemy obecnie obserwować. Pytanie leży tylko w tym, co zrobić, aby otaczające nas prawo było mądre i przemyślane? Z pewnością nie ma uniwersalnych rozwiązań dotyczących tej kwestii. Prawo jest bardzo trudną materią, nad którą powinno się pracować przede wszystkim w sposób odpowiedzialny i rzetelny...

Prawo Czytaj więcej

Problematyczne tworzenie prawa

Politycy są naprawę dużym problemem w uchwalaniu przepisów prawa. Niestety, ale ci ludzie wyjątkowo są niereformowalne w pewnych kwestiach. Wydaje im się, że stoją ponad prawem, ponieważ go uchwalają. W rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Nieprzemyślane działania polityków oraz własne prywatne wojenki nie służą dobrze prawodawstwu i kształtowi całego porządku prawnego w kraju. Trzeba coś z tym zrobić, aby politycy zaczęli odczuwać rangę przepisów prawa i żeby zrozumieli, że nie można ich traktować w sposób nieodpowiedzialny. Prawo jest bardzo ważną rzeczą i jego uchwalanie powinno wiązać się z czymś więcej niż tylko głosowaniem...

Prawo Czytaj więcej