Monthly Archives Czerwiec 2015

Prawo wykorzystane do złego

Problemy z prawem może mieć każdy z nas. Prawo jest narzędziem, które służy dla zagwarantowaniu określonego porządku oraz zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa. Jest to narzędzie i trzeba o tym pamiętać. Coraz częściej z tego narzędzia korzystają ludzie, którzy nie mają dobrych intencji- nie chcą chronić życia, własności, nie chcą zapobiegać przestępstwom. Liczne kancelarie adwokackie robią pieniądze na nieetycznym wykorzystywaniu prawa. Czy jest to praktyka odpowiednia? Z całą pewnością nie. Niestety, ale przepisy prawne można różnorako interpretować i niekiedy wykorzystywać je w celu wyłudzenia odszkodowania etc. Jest to bardzo częste w kontekście spraw cywilnych i wielkich kancelarii adwokackich, które zajmują się obsługą tego typu spraw...

Prawo Czytaj więcej

Wady ustawodawcze

Wadliwe przepisy z zakresu prawa karnego stały się przyczynkiem dla wielu ludzkich tragedii. Niekiedy wydaje nam się, że przepisy są tworzone dla naszego dobra, po to, abyśmy żyli w porządku prawnym i mogli się cieszyć spokojem i bezpieczeństwem. Niestety, ale coraz częściej tak nie jest, o czym się można bardzo łatwo przekonać w kontekście osób, które odbywają kary więzienia za pospolite przestępstwa. Prawo jest konstrukcją sztywną, która niestety okazuje się bezsilna wobec własnych sprzeczności. Jeśli dajmy na to, osoba upośledzona, która została ubezwłasnowolniona jest osadzana w końcu w więzieniu, to jest to wszystko bardzo kuriozalne. Nie można absolutnie pozwolić na to, aby miały miejsce takie sytuacje...

Prawo Czytaj więcej