Monthly Archives Grudzień 2015

Odpowiednio tworzone prawo

Przepisy prawa są autentycznym dobrem wspólnym, z którego każdy z nas powinien korzystać. Na pewno nie powinno być sytuacji, w której pewna grupa polityków zawłaszcza prawo. Abstrahując jednak od polityki. W jaki sposób są realizowane cele prawa oraz, jakie korzyści mogą wynikać z określonego ładu prawnego? W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na znaczenie przepisów prawa- są one fundamentem państwa, które oparte jest na pewnych wartościach. Tego typu wartości mają z reguły charakter uniwersalny, a przepisy stanowią jedynie umocowanie tych wartości. Najczęściej oceny pewnych czynów z punktu widzenia prawa dokonuje się w oparciu o przepisy, które źródło swoje mają w moralności...

Prawo Czytaj więcej

Upolitycznione prawo

Problem przyjmowania pewnych rozwiązań prawnych jest bardzo żywym i z pewnością nie można go zignorować. Dlaczego politycy w tak nieprzemyślany sposób tworzą liczne przepisy prawa? Przecież prawo jest dobrem nas wszystkich i każdy z nas powinien je szanować. Podstawowym problemem w ustawodawstwie jest przede wszystkim pośpiech. Nie można używać prawa, jako realizatora obietnic wyborczych. Odpowiednie przepisy pozwalają na realizację pewnych założeń programowych, jednakże wszystko powinno się odbywać dla dobra wszystkich ludzi i po odpowiednim przemyśleniu. Brakuje autentycznych polityków, którzy nie byliby więźniami sondaży i mogliby podejmować rozważne decyzje. Tacy ludzie są jak najbardziej potrzebni, gdyż tylko oni są w stanie poprawić jakość tworzonych przepisów prawnych...

Prawo Czytaj więcej