Brak respektu do prawa

Ludziom czasami brakuje szacunku do prawa z różnych przyczyn. Jako główne powody tego braku szacunku przede wszystkim przedstawiają nielogiczność wielu przepisów. To prawa, wiele przepisów prawa karnego jest pozbawiona logiki i karze ludzi, którzy nie dokonali większych przewinień, podczas gdy autentyczni przestępcy są na wolności. Czy tak ma wyglądać sprawiedliwe i odpowiedzialne prawo? Z całą pewnością nie- niestety, ale ustawodawcy nie wykazują się mądrością, jeśli chodzi o ustanawianie wielu przepisów. W dzisiejszych czasach, kiedy to istnieją sondaże- przepisy tworzy się w oparciu o nastroje społeczne i nie zawsze rozważa się rzetelną argumentację. Szczególnym przykładem są sprawy pedofilów, czy morderców, którzy mogą zostać uznani szczególnie niebezpiecznymi oraz izolowani- nawet po zakończeniu odbywania wyroku. Izolacja osób, które z punktu widzenia prawa są niewinne to bardzo zła praktyka, która jest nieetyczna i niezgodna z duchem prawa. Nie można karać dwa razy za ten sam czyn- to są podstawy praworządności.

Prawo