Category Prawo

Orzecznictwo prawne w naruszeniu nietykalności

Na jakiej podstawie orzeka się o uszkodzeniu ciała w przepisach prawnych? Ocena pewnych zdarzeń i ich szkodliwości wymaga rzetelnego określenia zaistniałych następstw sytuacji. Szczególnie znamienne to jest w przypadku uszkodzeń ciała, które bardzo mocno potrafią wpływać na jakość życia osób poszkodowanych. Uszkodzenie ciała to każde działanie, które przyczynia się do pogorszenia funkcjonowania narządu, a w tym funkcjonowania organizmu. Pogorszenie funkcjonowania organizmu wiąże się z utratą zdrowia, jako dobrostanu fizycznego i psychicznego przy braku istnienia choroby. Wszelkie zdarzenia, których skutkiem jest uszkodzenie ciała to bardzo poważne sytuacje...

Prawo Czytaj więcej

Prawo- ułatwienie, czy utrudnienie?

Czy prawo ułatwia nam wzajemne funkcjonowanie? Czy świat, który nie opiera się na prawie, byłby lepszy i przyjemniejszy- w końcu łatwiej jest zdobywać przestrzeń dal siebie, gdyby nie groziły nam jakieś sankcje za nasze działania. Znamienny jest tu przykład zwierząt, które też funkcjonują w specyficznej rzeczywistości prawnej. Zwierzęta dla ułatwienia sobie funkcjonowania w stadach ustanowiły pewną hierarchię członków, dzięki której udało się uporządkować wzajemne relacje. Podobne zachowania były obecne wśród ludzi, którzy też potrzebują liderów- nawet tak małe społeczności, jak rodziny powinny posiadać kogoś, kto będzie liderem. Bez prawa ciężko byłoby prowadzić normalną egzystencję, czego doskonałym wyrazem jest funkcjonowanie w anarchii...

Prawo Czytaj więcej

Cele i zadania prawa

Cele przepisów prawnych mogą być różnorodne. Musimy się zastanowić, z czego wynika to, że ludzie ustanowili prawo. W końcu prawo samo w sobie zostało stworzone przez ludzi, którzy to nieraz dobrowolnie ograniczyli swoje działania, które mogłyby przynieść im przecież korzyści. Obserwowano rzeczywistość, w której ludzie nie współpracowali, nie funkcjonowali razem, co było efektem braku ochrony wzajemnych interesów. Gdy nie ma prawa, każdy musi sam walczyć o swoją własność, bronić się przed innymi i dokonywać odwetów za pewne czyny popełnione przez innych. Jest to bardzo prymitywny sposób organizacji społeczności, który nie ma absolutnie racji bytu...

Prawo Czytaj więcej

Po co wymyślono prawo?

W jakim celu zdecydowano się na to, aby funkcjonowało prawo? Istnienie przepisów prawnych ma swoje źródło przede wszystkim w pragnieniu ludzi, aby żyć w społeczności bez konfliktów, we względnym pokoju. Takie oto podejście bardzo ułatwiło prowadzenie normalnego życia przez ludzi, którzy nie musieli się absolutnie przejmować tym, że ich pewne prawa dotyczące szczególnie integralności ciała, czy własności będą naruszane. Normy i ich egzekwowanie pozwoliło na stabilny rozwój ludzkości, ponieważ wszyscy wiedzieli, że jeśli ktoś uczyni coś złego, to spotka go za to kara. Ludzie poszukują sprawiedliwości i potrzebują pewnego systemu wartości, który ułatwiłby im funkcjonowanie. To wszystko jest w pełni zrozumiałe z punktu widzenia przetrwania...

Prawo Czytaj więcej

Dlaczego potrzebujemy prawa?

Przepisy z zakresu prawa traktujemy jako coś ważnego- dlaczego posiadamy pewien respekt dla przepisów prawnych? Od dziecka funkcjonujmy środowisku, w którym egzystencja wiąże się z przestrzeganiem pewnych norm moralnych. Co jest źródłem tego typu przepisów? W dzieciństwie takim podstawowym źródłem są oczywiście rodzice, którzy w ten sposób starają się nas wychować i przygotować do samodzielnego życia. Przepisy prawne są czymś podobnym, są one nam jednak narzucane przez organy, które są do tego uprawnione drogą określonych przepisów. Tak więc prawo wynika z prawa- tak w skrócie wygląda funkcjonowanie republiki. Prawo może być ustalane przez jedną osobę, w tej sytuacji mamy do czynienia z dyktaturą, czyli władzą jednostek...

Prawo Czytaj więcej