Category Prawo

Wady ustawodawcze

Wadliwe przepisy z zakresu prawa karnego stały się przyczynkiem dla wielu ludzkich tragedii. Niekiedy wydaje nam się, że przepisy są tworzone dla naszego dobra, po to, abyśmy żyli w porządku prawnym i mogli się cieszyć spokojem i bezpieczeństwem. Niestety, ale coraz częściej tak nie jest, o czym się można bardzo łatwo przekonać w kontekście osób, które odbywają kary więzienia za pospolite przestępstwa. Prawo jest konstrukcją sztywną, która niestety okazuje się bezsilna wobec własnych sprzeczności. Jeśli dajmy na to, osoba upośledzona, która została ubezwłasnowolniona jest osadzana w końcu w więzieniu, to jest to wszystko bardzo kuriozalne. Nie można absolutnie pozwolić na to, aby miały miejsce takie sytuacje...

Prawo Czytaj więcej

Kryzys prawny

Wprowadzanie nowych przepisów prawnych zawsze wiąże się ze swoistego rodzaju kryzysem. Trzeba się z tym zgodzić w całej rozciągłości. Niestety, ale prawo jest bardzo trudną rzeczą do tworzenia. Trzeba uchwalać przepisy przede wszystkim w mądry sposób, czego bardzo często brakuje politykom. Proces legislacyjny nie jest czymś, co możemy zaniedbać. Nawet pewne niewielkie niedopatrzenia mogą być bardzo niekorzystne w skutkach, szczególnie gdy dostrzeżmy sytuację paraliżu wielu firm, czy decyzji urzędniczych z powodu wadliwych przepisów. W Polsce funkcjonuje bardzo dużo wadliwych przepisów z zakresu prawa. Niestety, ale wadliwe prawo jest czymś, co bardzo potrafi namieszać w życiu społecznym, zawodowym etc...

Prawo Czytaj więcej

Szybka legislacja- czy to dobre?

Przepisy prawne rodzą się w toku wielu prac legislacyjnych, które często mają bardzo skomplikowany i długotrwały charakter. Dlaczego prace legislacyjne są tak wymagające? W pierwszej kolejności trzeba zwrócić uwagę na jakość przepisów. W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia ze swoistą biegunką legislacyjną, która nie okazała się rzeczą dobrą- nadprodukcja różnych przepisów potrafi silnie destabilizować życie ludzie, szczególnie jeśli chodzi o sektor finansowy, który bardzo gwałtownie odpowiada na zmiany w prawie. Dlaczego tak się dzieje? Brak stabilnych warunków dla rozwoju swojego biznesu, czy prowadzenia własnych spraw życiowych jest bardzo niekorzystny. Ludzie oczekują tego, iż będą żyli w porządku prawnym, jednakże to prawo powinno służyć ludziom, a nie odwrotnie...

Prawo Czytaj więcej

Doceńmy porządek prawny

Porządek prawny jest czymś, czego nie przychodzi nam często doceniać- dlaczego tak jest, że wolimy czasami zignorować przepisy prawne, podczas gdy to one są w stanie zabezpieczyć nasze podstawowe wolności? Ciężko jest to zrozumieć, dlaczego Polacy tak nie szanują ładu prawnego, który został im dany przez rządzących i stanowi niejako wyraz suwerenności państwa. Podejście do przepisów prawych w naszym kraju jest stosunkowo luźne i nie cechuje się zbytnim szacunkiem do prawa. Uważamy, że pewne nagięcia prawa są dobre i nie ma niczego szkodliwego tym, aby nieco złamać prawo. Brak szacunku dla przepisów jest oczywiście wielkim błędem, który należy potępić...

Prawo Czytaj więcej

Rola prawa w naszym życiu

Prawo jest czymś czego wszyscy podświadomie potrzebujemy. Po co w ogóle są nam przepisy prawne? Przecież nic z tego fizycznie nie mamy, że one istnieją, nie mniej jednak wolimy funkcjonować w warunkach praworządności? Istnienie przepisów prawa pozwala przede wszystkim na utrzymanie porządku publicznego, który jest bardzo ważnym elementem naszego codziennego życia. Wyobraźmy sobie, że nie ma przepisów prawnych- na ulicach panowały chaos, ludzie by kradli na potęgę. Możemy Wierzyć, że ludzie raczej pozostaliby przyzwoici, jednakże nie wszyscy. Niestety, ale niektórzy potrzebują być pod „prawnym” butem z różnych przyczyn. Na pewno nie można pozwolić na to, żeby przepisy prawne były przez kogokolwiek ignorowane, lub łamane...

Prawo Czytaj więcej