Cele i zadania prawa

Cele przepisów prawnych mogą być różnorodne. Musimy się zastanowić, z czego wynika to, że ludzie ustanowili prawo. W końcu prawo samo w sobie zostało stworzone przez ludzi, którzy to nieraz dobrowolnie ograniczyli swoje działania, które mogłyby przynieść im przecież korzyści. Obserwowano rzeczywistość, w której ludzie nie współpracowali, nie funkcjonowali razem, co było efektem braku ochrony wzajemnych interesów. Gdy nie ma prawa, każdy musi sam walczyć o swoją własność, bronić się przed innymi i dokonywać odwetów za pewne czyny popełnione przez innych. Jest to bardzo prymitywny sposób organizacji społeczności, który nie ma absolutnie racji bytu. Gdy powstały małe społeczności, to zdecydowano się na prowadzenie pewnych norm, które były akceptowalne przez wszystkich mieszkańców danego miejsca. W społecznościach funkcjonowały pewne niepisane normy, które z czasem stały się obowiązujące, a za ich złamanie groziły sankcje- już w tym miejscu prawo pełniło funkcje odstraszające oraz karalne- choć formalnie nie funkcjonowało.

Prawo