Cele prawa karnego

Jakie są cele prawa karnego? Czy prawo karne ma na celu tylko karanie ludzi, czy też jego rola jest diametralnie inna. Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie- trzeba zrozumieć naturę przepisów prawa karnego, aby móc się o niej wypowiadać i zrozumieć, dlaczego ludzie otrzymują określone kary. W Polsce bardzo dużym problemem w karnictwie jest przede wszystkim populizm penalizacyjny, który wyraża się poprzez wprowadzanie bardzo dużej ilości przepisów do prawa karnego, najczęściej na kanwie pewnych obietnic politycznych. Nie jest to dobra praktyka -szkodzi to bardzo szerokiemu gronu ludzi, którzy często zostają ofiarami gry politycznej. Praktyki upolitycznienia pewnych sprawa w prawie karnym absolutnie nie powinno mieć miejsca. Kreacja prawa jest bardzo odpowiedzialnym zadaniem i nie każdy może być autorem poszczególnych zmian. Wszyscy powinniśmy szanować prawo oraz zwracać uwagę na jego znaczenie w naszym codziennym życiu. Prawo karne ma na celu zagwarantowanie nam bezpieczeństwa i ochrony naszych podstawowych wolności.

Prawo