Celowość przepisów prawa

W jakim celu zostały w ogóle wymyślone przepisy prawa? Na ten temat się można wiele zastanawiać. Warto jest jednak wrócić uwagę na to, iż prawo jest czymś w pełni naturalnym. Często ludzie posługują się pewnymi sformułowaniami jak choćby prawo naturalne. Przez prawo naturalne rozumiemy pewne fakty, które występują w naturze i mają uniwersalnych charakter. Za prawo naturalne uznajemy cykl życia i śmierci oraz mechanizmy ewolucyjne- nie podważamy ich, akceptujemy i uznajemy za coś obowiązującego. Prawo jest więc zbiorem powszechnie akceptowalnych norm, które w życiu ludzkim są potrzebne, gdyż zwyczajnie ułatwiają wzajemne funkcjonowanie. Człowiek funkcjonuje w społecznościach i potrzebne mu są pewne normy i wskazówki dotyczące pewnych zachowań. Bez tego bardzo ciężko jest zagwarantować sobie jedną z elementarnych potrzeb- bezpieczeństwo. Nie traktujmy więc prawa jako smutnej konsekwencji otaczającej nas rzeczywistości, lecz jako narzędzie pozwalające nam funkcjonować bez strachu o własne życie, zdrowie i bezpieczeństwo.

Prawo