Dlaczego potrzebujemy prawa?

Przepisy z zakresu prawa traktujemy jako coś ważnego- dlaczego posiadamy pewien respekt dla przepisów prawnych? Od dziecka funkcjonujmy środowisku, w którym egzystencja wiąże się z przestrzeganiem pewnych norm moralnych. Co jest źródłem tego typu przepisów? W dzieciństwie takim podstawowym źródłem są oczywiście rodzice, którzy w ten sposób starają się nas wychować i przygotować do samodzielnego życia. Przepisy prawne są czymś podobnym, są one nam jednak narzucane przez organy, które są do tego uprawnione drogą określonych przepisów. Tak więc prawo wynika z prawa- tak w skrócie wygląda funkcjonowanie republiki. Prawo może być ustalane przez jedną osobę, w tej sytuacji mamy do czynienia z dyktaturą, czyli władzą jednostek. Jeśli władza pochodzi od ogółu mieszkańców, obywateli, czy też pracowników to jest to demokracja. Prawo jest pewnym fundamentem, na którym opiera się nasze życie- bez prawa można funkcjonować, ale nie jest to życie przyjemne- ludzie dla ułatwienia stworzyli prawo, aby egzystować wspólnie bez konfliktów.

Prawo