Doceńmy porządek prawny

Porządek prawny jest czymś, czego nie przychodzi nam często doceniać- dlaczego tak jest, że wolimy czasami zignorować przepisy prawne, podczas gdy to one są w stanie zabezpieczyć nasze podstawowe wolności? Ciężko jest to zrozumieć, dlaczego Polacy tak nie szanują ładu prawnego, który został im dany przez rządzących i stanowi niejako wyraz suwerenności państwa. Podejście do przepisów prawych w naszym kraju jest stosunkowo luźne i nie cechuje się zbytnim szacunkiem do prawa. Uważamy, że pewne nagięcia prawa są dobre i nie ma niczego szkodliwego tym, aby nieco złamać prawo. Brak szacunku dla przepisów jest oczywiście wielkim błędem, który należy potępić. Dlaczego brak szacunku do przepisów prawnych pokutuje z czasem? W ten sposób wchodzimy w konflikt z prawem, który ma charakter ciągły- jeśli nie rozumiemy, po co prawo jest, to ciężko jest nam go przestrzegać. Przepisy prawne mają na celu zagwarantowanie nam wszystkim określonych wolności, które mogłyby być zagrożone przez ludzi, którzy chcieliby uzyskać określone korzyści, poprzez złamanie prawa. Musimy być tego wszystkiego świadomi.

Prawo