Kreowanie dobrego prawa

Tworzenie dobrego prawa jest procesem, który musi angażować wielu specjalistów i pozwalać na rzetelną debatę pomiędzy tymi specjalistami. Współpraca w dziedzinie tworzenia prawa jest bardzo istotna, szczególnie gdy spojrzymy na mnogość szkół prawnych oraz interpretacji pewnych przepisów. Konstrukcja naszego prawa jest oparta o kilka pryncypiów, które stanowią niejako fundament całego prawodawstwa. Prawo nigdy nie będzie do końca sprawiedliwe, nawet jeśli będą nad nim pracowali najdoskonalsi specjaliści. Niestety, ale taka jest wada przepisów prawnych i trzeba się z tym po prostu pogodzić. Prawo pozostaje w wielu kwestiach niewydolne- szczególnie gdy powstaną przepisy wadliwe, które nie będą skutecznie odpowiadały na pewne problemy. Procesowi legislacyjnemu trzeba poświęcić bardzo dużo uwagi i postarać się, aby możliwe było wypracowanie sukcesu. Bez tego nawet nie ma co liczyć na powodzenie i skuteczne funkcjonowanie przepisów wprawnych. Każdy z nas musi na to zwrócić sporo uwagi i nie oceniać z góry prawodawstwa.

Prawo