Nie rozsądna kreacja prawa

Twórcom wielu przepisów prawa brakuje przede wszystkim rozsądku. Ten element jest bardzo ważny, o ile chcemy mieć dobre oraz funkcjonujące prawo. Prawo nieoparte na rozsądku, nie ma racji bytu i nie prezentuje żadnej wartości. Przepisy prawa są czymś wspaniałym- jest to wyjątkowe dobro, które pozwala nam funkcjonować w warunkach wolności, praworządności oraz ogólnie rzecz biorąc – bezpieczeństwa.

Prawo musi być jednak odpowiedzialnie tworzone i nie powinno być elementem przepychanek politycznych, czy stawać się narzędziem dla realizacji populistycznych obietnic partyjnych. Wszyscy korzystamy z przepisów prawa i powinno być mądre- prawo nie może dyskryminować, jednocześnie nie może też być zbyt pobłażliwe, tak aby można było czuć respekt wobec panującego porządku. W przestrzeganiu prawa konieczne jest najpierw zrozumienie określonych przepisów- jeśli nie rozumiemy prawa, to nie oczekujmy, że będziemy go respektować. Zawsze trzeba rozumieć, że prawo jest jedynie narzędziem, a nie celem samym w sobie.

Prawo