Niedocenione prawo drogowe

Niestety nie szanujemy prawa drogowego- wydaje się nam, że jest czymś niepotrzebnym, na co w ogóle nie należy zwracać uwagi. Jakie są przyczyny tego naszego podejścia? Część z tych zjawisk można rozpatrywać w kategoriach historycznych- PRL wyzwolił w Polakach powszechną pogardę dla prawa- wtedy chwalebnym było przeciwstawiać się prawu, tak więc można szeroko domniemywać, czy dzisiaj nie jesteśmy świadkami konsekwencji tej epoki. Niestety, ale ignorowanie przepisów ruchu drogowego może mieć bardzo poważne skutki, wśród których można między innymi wymienić liczne tragedie, takie jak śmierć, kalectwo, czy utrata kogoś bliskiego. Ludzie są bardzo nieodpowiedzialni- po to jest prawo, aby przestraszyć ich i nieco „przyciąć skrzydła” tym najbardziej niegrzecznym. Rola przepisów prawnych jest więc bardzo istotna i wszyscy powinniśmy docenić kształt prawa. Nie może tak być, że prawo jest przez nas niedoceniane. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wygląd naszego życia i prawo ma nam pomóc w prowadzeniu szczęśliwej i bezpieczne egzystencji.

Prawo