Nieetyczna adwokatura

Niebezpieczeństwo ze strony kancelarii prawnych w zasadzie nie istnieje- często się nam wydawało, że prawnicy są ludźmi, którzy godnie reprezentują swój zawód i cechują się przede wszystkim uczciwością. Niestety, ale zderzamy się z sytuacjami, w których to kancelarie adwokackie bardzo chętnie żerują na ludzkiej niewiedzy i pragną naciągać ludzi na nieprawdopodobną skalę. Czy to jest etyczne? Niestety, ale etyka wielu ludzi nie obowiązuje, pomimo wykonywania zawodu zaufania publicznego. Z prawa można korzystać w różny sposób- wielu cwaniaków stara się wykorzystać przepisy dla własnych celów, co często się dzieje kosztem innych. Niestety, ale sądy często nie rozważają sprawy w odpowiedni sposób i może dojść do zgodnego z prawem wyłudzenia, podczas gdy stan faktyczny był zupełnie inny. Jeśli argumentacja nieuczciwej kancelarii jest bardzo silna, to możemy mieć pewne problemy z udowodnieniem swoich racji przed sądem. Wszyscy musimy rozsądnie podchodzić do sprawy i przede wszystkim nie możemy ufać wszystkim adwokatom.

Prawo