Odciąganie od przestępstwa

Przepisy prawa mają wiele celów, jednym z nich jest zagwarantowanie porządku, poprzez odstraszanie ludzi. Samym celem prawa karnego nie jest tylko i wyłącznie karanie przestępstw i poszukiwanie sprawiedliwości- chodzi w nim przede wszystkim o to, aby przestępca nie chciał stanąć na złej drodze, mają świadomość ze za zły czyn, spotka go adekwatna kara. Jest to więc funkcja prewencyjna, którą prawo pełni w odpowiednim stopniu. Nie można na pewno tworzyć zbyt łagodnego prawa. Bo w takiej sytuacji zderzymy się z faktem, w którym ludzie nie będą się bali konsekwencji popełnienia pewnych czynów, a tym samym jakieś zjawiska karalne staną się porządkiem dziennym. Musimy więc rozważnie tworzyć przepisy prawa- ważne jest, aby były racjonalne, zrozumiałe i wynikały z określonych potrzeb. Bezcelowa prawo naprawdę nie reprezentuje żadnych wartości. Staje się tylko w dłużej perspektywie problemem, który skutecznie utrudnia życie i ogranicza perspektywy działania. Musimy wziąć odpowiedzialność za kształt prawa, poprzez wybór dobrych polityków.

Prawo