Odpowiednio tworzone prawo

Przepisy prawa są autentycznym dobrem wspólnym, z którego każdy z nas powinien korzystać. Na pewno nie powinno być sytuacji, w której pewna grupa polityków zawłaszcza prawo. Abstrahując jednak od polityki. W jaki sposób są realizowane cele prawa oraz, jakie korzyści mogą wynikać z określonego ładu prawnego? W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na znaczenie przepisów prawa- są one fundamentem państwa, które oparte jest na pewnych wartościach. Tego typu wartości mają z reguły charakter uniwersalny, a przepisy stanowią jedynie umocowanie tych wartości. Najczęściej oceny pewnych czynów z punktu widzenia prawa dokonuje się w oparciu o przepisy, które źródło swoje mają w moralności. Nie każde prawo musi się jednak bezwzględnie opierać na moralności, o czym wielu z nas się może bardzo łatwo przekonać. Wszyscy powinniśmy szanować prawo, niezależnie od tego, jakie ono jest- ocenie z punktu widzenia etycznego pewnych przepisów możemy się podejmować- nie mamy jednak mocy, aby zmieniać to prawo i wdrażać określone rozwiązania.

Prawo