Orzecznictwo prawne w naruszeniu nietykalności

Na jakiej podstawie orzeka się o uszkodzeniu ciała w przepisach prawnych? Ocena pewnych zdarzeń i ich szkodliwości wymaga rzetelnego określenia zaistniałych następstw sytuacji. Szczególnie znamienne to jest w przypadku uszkodzeń ciała, które bardzo mocno potrafią wpływać na jakość życia osób poszkodowanych. Uszkodzenie ciała to każde działanie, które przyczynia się do pogorszenia funkcjonowania narządu, a w tym funkcjonowania organizmu. Pogorszenie funkcjonowania organizmu wiąże się z utratą zdrowia, jako dobrostanu fizycznego i psychicznego przy braku istnienia choroby. Wszelkie zdarzenia, których skutkiem jest uszkodzenie ciała to bardzo poważne sytuacje. Uszkodzenie ciała może mieć różny charakter- każdy z nas ma możliwość zaatakowania kogoś nożem- możemy kogoś delikatnie skaleczyć albo brutalnie odciąć kończynę- jest to abstrakcyjne, jednakże dobrze obrazuje szkodliwość pewnych zdarzeń. Prawo karne w sprawach o naruszenie nietykalności cielesnej bardzo mocno dba o właściwą ocenę uszkodzenia ciała, co ściśle determinuje kwalifikację czynu.

Prawo