Ludzkie spojrzenie na prawo

Postrzeganie prawa w ogólnej przestrzeni społecznej jest bardzo różne. Niektórzy uważają, że pewne przepisy są za ostre, podczas gdy pozostali uznali, iż przepisy mogą być jeszcze ostrzejsze w pewnej materii. Skąd wynika ta rozbieżność, jak można ją zrozumieć? Przepisy prawa, szczególnie w materii regulacji nie zawsze są skuteczne i są w rzeczy samej dobre. Jednym z problemów ustanawianiu prawa jest to, iż ciężko ludziom jest ustalić, czy dany przepis rzeczywiście będzie użyteczny i czy spełni swoją rolę w stu procentach. Ocena tego wszystkiego najczęściej jest wynikiem wieloletniej obserwacji, która dobitnie ilustruje, czy dane przepisy prawne spełniły swoją rolę. Widzimy więc, że problem jest zaawansowany, a tworzenie dobrego prawa naprawdę bardzo trudne...

Prawo Czytaj więcej

Specyfika prawa naturalnego

Czym jest prawo naturalne? Ciężko jest jednoznacznie określić, jaka jest natura tego prawa, albowiem nie istnieją pewne napisane przez nikogo przepisy. Wciąż nie znamy wszystkich mechanizmów funkcjonowania wszechświata, możemy jednak ściśle domniemywać, iż prawo naturalne wiąże się przede wszystkim z istnieniem poszczególnych mechanizmów, które są niezachwiane. Tego typu mechanizmy obejmują na przykład fizjologię organizmu człowieka oraz fakt, iż każdy z nas umrze. Co do faktu śmierci nikt nie ma żadnych wątpliwości- jest to czyste prawo naturalne, z którym mniej lub bardziej się zgadzamy- nie da się jednak z nim absolutnie dyskutować...

Prawo Czytaj więcej

Po co osobowość prawna dla firmy?

Posiadanie osobowości prawnej przez przedsiębiorstwo jest bardzo istotną rzeczą. Wszystko to jest regulowane przez odpowiednie przepisy prawa, które są definiowane w ramach prawa gospodarczego prywatnego. Jakie są różnice pomiędzy publicznym a prywatnym prawem gospodarczym? W pierwszej kolejności wszyscy możemy zwrócić uwagę na następujący fakt- w ramach przepisów prawa gospodarczego publicznego, regulowane są stosunki w całej gospodarce, które występują pomiędzy państwem a przedsiębiorcami. Ocena takich relacji jest z wielu względów bardzo istotną rzeczą i powinna mieć jak najbardziej miejsce...

Prawo Czytaj więcej

Czym jest prawo gospodarcze prywatne?

Przepisy prawa gospodarczego prywatnego są bardzo istotne i regulują wiele bardzo ważnych kwestii związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw. Właściwe funkcjonowanie firm na rynku wymaga przede wszystkim wyznaczenia im odpowiednich form prawnych. Dlaczego te formy prawne są tak ważne? W pierwszej kolejności chodzi tutaj, aby w gospodarce istniał pewien porządek. Jeśli tworzymy określoną formę prawną przedsiębiorstwa, to o wiele łatwiej jest tworzyć pod nią przepisy prawne, które będą definiowały prawa oraz obowiązki poszczególnych przedsiębiorstw. Forma prawna firmy jest bardzo ważna- dzięki niej przedsiębiorstwo może zostać objęte ścisłą polityką gospodarczą, otrzymywać dotacje w ramach pewnych operacji...

Prawo Czytaj więcej

Zadania prawa gospodarczego

Czym zajmuje się prawo gospodarcze? Prawo gospodarcze możemy przede wszystkim podzielić na prawo gospodarcze publiczne oraz prawo gospodarcze prywatne. Te dwa rodzaje prawa skupiają się na dwóch nieco odmiennych od siebie rzeczach, które z natury nie są zbytnio od siebie odległe. Prawo gospodarcze publiczne określa przede wszystkim kształt gospodarki oraz tworzy realia funkcjonowania pewnego systemu gospodarczego. To po prawie gospodarczym publicznym wiemy, czy mamy do czynienia z gospodarką centralnie planowaną, czy raczej wolnorynkową. Tego typu ustalenia są bardzo przydatne i stanowią niezwykle przydatną wskazówkę dla postępowania na rynku i funkcjonowania w realiach danej gospodarki...

Prawo Czytaj więcej