Prawo zawarte w kodeksie cywilnym

Przepisy prawa cywilnego regulują w pewien sposób stosunki miedzy ludzkie, obejmują zasady zawierania umów między ludzkich oraz podają narzędzia, które można wykorzystać w sytuacji, gdy ktoś nie przestrzega pewnych ustalonych zasad. Przepisy prawa cywilnego regulują przede wszystkim wzajemne relacje w odniesieniu do naszych własnych umów. Jeśli jakiś czyn nie jest zdefiniowany jako karalny, to korzystając z przepisów cywilnych, możemy sobie rościć elementarną sprawiedliwość, która wynika po prostu z zaistnienia pewnych faktów, a nie złamania pewnych przepisów...

Prawo Czytaj więcej

Celowość przepisów prawa

W jakim celu zostały w ogóle wymyślone przepisy prawa? Na ten temat się można wiele zastanawiać. Warto jest jednak wrócić uwagę na to, iż prawo jest czymś w pełni naturalnym. Często ludzie posługują się pewnymi sformułowaniami jak choćby prawo naturalne. Przez prawo naturalne rozumiemy pewne fakty, które występują w naturze i mają uniwersalnych charakter. Za prawo naturalne uznajemy cykl życia i śmierci oraz mechanizmy ewolucyjne- nie podważamy ich, akceptujemy i uznajemy za coś obowiązującego. Prawo jest więc zbiorem powszechnie akceptowalnych norm, które w życiu ludzkim są potrzebne, gdyż zwyczajnie ułatwiają wzajemne funkcjonowanie. Człowiek funkcjonuje w społecznościach i potrzebne mu są pewne normy i wskazówki dotyczące pewnych zachowań...

Prawo Czytaj więcej

Po co nam prawo?

Prawo jest bardzo ważną rzeczą z wielu względów- w pierwszej kolejności trzeba wskazać na zagwarantowanie wszystkim ludziom wolności od zagrożenia ich życia, zdrowia oraz majątku. Są to tak zwane elementarne normy prawne, które wynikają bezpośrednio z zasad wzajemnego współżycia w społeczności. Życie w określonej społeczności wiąże się z przestrzeganiem pewnych zasad, które mają w niej charakter uniwersalny i są powszechnie przez wszystkich członków danej społeczności akceptowalne. Jaki był cel wprowadzenia pewnych przepisów prawa przez daną społeczność. Podstawowym celem jest to, aby każdy mógł cieszyć się bezpieczeństwem oraz stabilnością życiową. Wszyscy ludzie posiadają potrzeby, które możemy posegregować w różnym stopniu...

Prawo Czytaj więcej

Rola przepisów prawnych

Bardzo często nie dostrzegamy znaczenia przepisów prawnych, zwłaszcza prawa karnego. Z czego wynika tak duża rola przepisów karnych i dlaczego powinniśmy je wszyscy respektować? Respektowanie przepisów karnych jest czymś normalnym- zostały one ustanowione, aby zagwarantować wszystkim obywatelom poszczególne prawa- prawo własności, ochronę zdrowia oraz życia. Tego typu prawa są postrzegane jako elementarne, które przysługują każdemu, po prostu z faktu bycia człowiekiem. Ten fundamentalizm w dziedzinie prawa jest bardzo istotny. Nieprzestrzeganie przepisów karnych wiąże się z określonymi sankcjami, które zostały przewidziane w przepisach...

Prawo Czytaj więcej

Prawne aspekty uszkodzenia ciała

Uszkodzenie ciała jest czymś bardzo dobrze zdefiniowanym w przepisach prawnych. Konsekwencje pewnych zdarzeń mogą być często bardzo poważne, stąd właściwa kwalifikacja karna poszczególnych czynów powinna być oparta o ich szkodliwość. Jeśli atakujemy kogoś, naruszając integralność cielesną, to musimy się liczyć z tym, że spotka nas stosowna kara. Przemoc fizyczna nie jest odpowiednim narzędziem rozwiązywania problemów- prawo karne chroni ofiary przed następstwami agresji fizycznej, która niejednokrotnie potrafi być bardzo nieadekwatna. Przepisy prawa bardzo dobrze definiują to, jakie czyny są naruszeniem integralności cielesnej danej osoby. Jaki jest cel funkcjonowania tego typu przepisów. Podstawową ideą jest oczywiście zagwarantowanie wszystkim ochrony własnego zdrowia oraz życia...

Prawo Czytaj więcej