Po co nam prawo?

Prawo jest bardzo ważną rzeczą z wielu względów- w pierwszej kolejności trzeba wskazać na zagwarantowanie wszystkim ludziom wolności od zagrożenia ich życia, zdrowia oraz majątku. Są to tak zwane elementarne normy prawne, które wynikają bezpośrednio z zasad wzajemnego współżycia w społeczności. Życie w określonej społeczności wiąże się z przestrzeganiem pewnych zasad, które mają w niej charakter uniwersalny i są powszechnie przez wszystkich członków danej społeczności akceptowalne. Jaki był cel wprowadzenia pewnych przepisów prawa przez daną społeczność. Podstawowym celem jest to, aby każdy mógł cieszyć się bezpieczeństwem oraz stabilnością życiową. Wszyscy ludzie posiadają potrzeby, które możemy posegregować w różnym stopniu. Jedną z podstawowych potrzeb jest bez wątpienia bezpieczeństwo, które pozwala nam skupić się na realizacji potrzeb wyższego rzędu. Pokazuje to jednoznacznie, że ludzie zwyczajnie potrzebują prawa i nie mogą bez niego moralnie funkcjonować. Pewne normy prawne mają charakter uniwersalny- nie zabijaj, to jedna z elementarnych norm.

Prawo