Po co osobowość prawna dla firmy?

Posiadanie osobowości prawnej przez przedsiębiorstwo jest bardzo istotną rzeczą. Wszystko to jest regulowane przez odpowiednie przepisy prawa, które są definiowane w ramach prawa gospodarczego prywatnego. Jakie są różnice pomiędzy publicznym a prywatnym prawem gospodarczym? W pierwszej kolejności wszyscy możemy zwrócić uwagę na następujący fakt- w ramach przepisów prawa gospodarczego publicznego, regulowane są stosunki w całej gospodarce, które występują pomiędzy państwem a przedsiębiorcami. Ocena takich relacji jest z wielu względów bardzo istotną rzeczą i powinna mieć jak najbardziej miejsce. To właśnie na kanwie tych przepisów prawnych możemy bez problemu ocenić, z jakim systemem gospodarczym mamy do czynienia- poszczególne regulacje wskazują nam na gospodarkę bardziej liberalną, czy też sterowaną odgórnie. Przepisy prawa gospodarczego prywatnego przede wszystkim zajmują się zdefiniowaniem formy prawnej poszczególnych przedsiębiorstw. Dla przedsiębiorcy nie ma to specjalnego znaczenia, jednakże legalizacja działalności gospodarczej pozwala na normalne funkcjonowanie na rynku i legalną ochronę.

Prawo