Po co wymyślono prawo?

W jakim celu zdecydowano się na to, aby funkcjonowało prawo? Istnienie przepisów prawnych ma swoje źródło przede wszystkim w pragnieniu ludzi, aby żyć w społeczności bez konfliktów, we względnym pokoju. Takie oto podejście bardzo ułatwiło prowadzenie normalnego życia przez ludzi, którzy nie musieli się absolutnie przejmować tym, że ich pewne prawa dotyczące szczególnie integralności ciała, czy własności będą naruszane. Normy i ich egzekwowanie pozwoliło na stabilny rozwój ludzkości, ponieważ wszyscy wiedzieli, że jeśli ktoś uczyni coś złego, to spotka go za to kara. Ludzie poszukują sprawiedliwości i potrzebują pewnego systemu wartości, który ułatwiłby im funkcjonowanie. To wszystko jest w pełni zrozumiałe z punktu widzenia przetrwania. Gdyby ludzie nie wypracowali sobie pewnych norm prawnych, to nie doszliby do tak wysokiego poziomu cywilizacyjnego. Powstanie prawa umożliwiło rozwój społeczności, w których jednostki zaczęły ze sobą współpracować- na kanwie tej współpracy powstawały przeróżne wynalazki, dzieła sztuki itd.

Prawo