Prawne aspekty uszkodzenia ciała

Uszkodzenie ciała jest czymś bardzo dobrze zdefiniowanym w przepisach prawnych. Konsekwencje pewnych zdarzeń mogą być często bardzo poważne, stąd właściwa kwalifikacja karna poszczególnych czynów powinna być oparta o ich szkodliwość. Jeśli atakujemy kogoś, naruszając integralność cielesną, to musimy się liczyć z tym, że spotka nas stosowna kara. Przemoc fizyczna nie jest odpowiednim narzędziem rozwiązywania problemów- prawo karne chroni ofiary przed następstwami agresji fizycznej, która niejednokrotnie potrafi być bardzo nieadekwatna. Przepisy prawa bardzo dobrze definiują to, jakie czyny są naruszeniem integralności cielesnej danej osoby. Jaki jest cel funkcjonowania tego typu przepisów. Podstawową ideą jest oczywiście zagwarantowanie wszystkim ochrony własnego zdrowia oraz życia. Są to wartości bardzo kruche, które można utracić niezwykle łatwo, stąd koniecznym staje się silna ochrona prawna. Prawo jest najlepszym narzędziem dla zagwarantowania przestrzegania określonych zasad przez członków społeczności.

Prawo