Prawo a polityka

Prawo w ostatnim czasie stało się narzędziem szeroko zakrojonej walki politycznej. Czy taka powinna być rola prawa i czy tak powinno wyglądać tworzenie przepisów różnego rodzaju? Trzeba podjąć się stosownej krytyki wielu nieprzemyślanych przepisów prawnych, które bardzo mocno krzywdzą ludzi i stają się dla wielu autentycznym problemem. Dlaczego brakuje nam wszystkim rozsądku w ocenie zasadności pewnych przepisów prawnych? Politycy zaczęli bitwy na ustawy oraz nowe przepisy- obietnice, kiełbasa wyborcza- a tu wszystko w ramach tworzenia prawa. Chwilę się zastanówmy nad tym, jacy ludzie pełnią rolę osób ustanawiających prawo, czy tego oczekujemy od naszych przedstawicieli? Co roku mamy bitwy na ustawy oraz wprowadzenie różnorodnych przepisów, które z punktu widzenia logiki nie są dobre i nie mają perspektywy na stanie się ciągłym elementem porządku prawnego. Ustawy są tworzone jako buble prawne, które często mają funkcjonować przez okres kadencji sejmu i następnie zostać usunięte przez kolejną większość sejmową- to wszystko jest kuriozalne.

Prawo