Prawo karne dla nas

Dlaczego prawo karne jest tak ważne i z jakich względów powinniśmy wszyscy szanować tego typu przepisy? Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na specyfikę pewnych przepisów, które nie zawsze są dla nas zrozumiałe. Jakie są podstawowe cele prawa karnego- co mamy osiągnąć dzięki określonym przepisom i jakie elementy mają one nam zagwarantować? Koncepcja prawa karnego przede wszystkim opiera się o zagwarantowanie praworządności w państwie. Bez praworządności, nie ma co nawet liczyć na spokój oraz porządek publiczny. Przepisy prawa muszą być na tyle surowe, aby zapewnić, że większość ludzi nie popełni czynów, które będą wykraczały poza porządek prawny. Z drugiej zaś strony, przepisy nie mogą być za ostre, aby względnie każdy mógł żyć w warunkach przestrzegania prawa. Jest to wiec bardzo trudne wyzwanie, o czym sobie każdy z nas musi zdać sprawę. Tworzenie prawa nie jest łatwym wyzwaniem- czasem tworzenie przepisów wymaga ogromnego zaangażowania i wielu godzin spędzonych na przemyśleniach dotyczących określonych przepisów.

Prawo