Prawo zawarte w kodeksie cywilnym

Przepisy prawa cywilnego regulują w pewien sposób stosunki miedzy ludzkie, obejmują zasady zawierania umów między ludzkich oraz podają narzędzia, które można wykorzystać w sytuacji, gdy ktoś nie przestrzega pewnych ustalonych zasad. Przepisy prawa cywilnego regulują przede wszystkim wzajemne relacje w odniesieniu do naszych własnych umów. Jeśli jakiś czyn nie jest zdefiniowany jako karalny, to korzystając z przepisów cywilnych, możemy sobie rościć elementarną sprawiedliwość, która wynika po prostu z zaistnienia pewnych faktów, a nie złamania pewnych przepisów. Sądy cywilne orzekają przede wszystkim o zaistnieniu faktu oraz o zasadności pewnych roszczeń- nie ma tu odniesienia do norm prawnych, a jedynie do szeroko rozumianej etyki oraz sprawiedliwości- czyli zasady, że każda szkoda powinna zostać wynagrodzona. Są to piękne fundamenty funkcjonowania bez dwóch zdań. W ramach przepisów cywilnych regulowane są związki międzyludzkie jak choćby kwestie spadkowe, czy też małżeńskie. Opieka nad dziećmi też znajduje tam swoje umocowanie.

Prawo