Problematyczne tworzenie prawa

Politycy są naprawę dużym problemem w uchwalaniu przepisów prawa. Niestety, ale ci ludzie wyjątkowo są niereformowalne w pewnych kwestiach. Wydaje im się, że stoją ponad prawem, ponieważ go uchwalają. W rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Nieprzemyślane działania polityków oraz własne prywatne wojenki nie służą dobrze prawodawstwu i kształtowi całego porządku prawnego w kraju. Trzeba coś z tym zrobić, aby politycy zaczęli odczuwać rangę przepisów prawa i żeby zrozumieli, że nie można ich traktować w sposób nieodpowiedzialny. Prawo jest bardzo ważną rzeczą i jego uchwalanie powinno wiązać się z czymś więcej niż tylko głosowaniem. Wielokrotnie politycy udowodnili, że nawet nie czytają projektów przestawianych pod głosowanie ustaw- jest to oburzające, w jakich warunkach powstaje polskie prawo. Trzeba mieć świadomość tego wszystkiego. Politycy powinni wziąć solidną odpowiedzialność za swoje działania, szczególnie w kwestii ustalania prawa oraz wykonywania obowiązków poselskich, do których należy czytanie projektów ustaw.

Prawo