Rola prawa karnego

Przepisy prawa karnego są narzędziem, którego celem jest przede wszystkim ochrona obywateli przed szkodliwymi działaniami innych osób. Celem prawa karnego jest przede wszystkim zapobieganie przestępstwo. Kodeks ma działać przede wszystkim jako narzędzie odstraszające ludzi, którzy mieliby nawet tylko zamiar popełnienia przestępstwa. Najpełniej wyraża się to poprzez założenia nowelizacji, w której bardzo mocno wzmocniono rolę kar za usiłowanie przestępstwa. Ta swoista prewencja stała się bardzo istotnym czynnikiem, który wpłynął na tworzenie współczesnego prawa. Wszyscy powinniśmy docenić przepisy prawa i korzystać z nich na co dzień. Prawo jest wspaniałym dobrem- niestety nie zawsze docenianym. Tylko dzięki odpowiedniemu porządkowi prawnemu, możemy czuć się w naszym kraju bezpiecznymi oraz niezagrożonymi ze strony różnych osób, a nawet polityków. Siła prawa karnego jest bardzo ważnym czynnikiem, który utrzymuje porządek publiczny i gwarantuje praworządność w kraju. Bez przepisów prawa karnego, najprawdopodobniej doszłoby w kraju do anarchii.

Prawo