Rola przepisów prawnych

Bardzo często nie dostrzegamy znaczenia przepisów prawnych, zwłaszcza prawa karnego. Z czego wynika tak duża rola przepisów karnych i dlaczego powinniśmy je wszyscy respektować? Respektowanie przepisów karnych jest czymś normalnym- zostały one ustanowione, aby zagwarantować wszystkim obywatelom poszczególne prawa- prawo własności, ochronę zdrowia oraz życia. Tego typu prawa są postrzegane jako elementarne, które przysługują każdemu, po prostu z faktu bycia człowiekiem. Ten fundamentalizm w dziedzinie prawa jest bardzo istotny. Nieprzestrzeganie przepisów karnych wiąże się z określonymi sankcjami, które zostały przewidziane w przepisach. Jeśli nie szanujemy przepisów, to musimy się liczyć z poniesieniem kary- o ile czyn zostanie nam udowodniony, a jego natura potwierdzona jako jednoznacznie niezgodna z prawem. Ocena ludzkiego postępowania jest bardzo trudna- tu występują największe problemy, z którymi prawo sobie musi jakoś radzić. Bez prawa nie da się jednak funkcjonować i powinniśmy o tym wszyscy pamiętać.

Prawo