Specyfika prawa naturalnego

Czym jest prawo naturalne? Ciężko jest jednoznacznie określić, jaka jest natura tego prawa, albowiem nie istnieją pewne napisane przez nikogo przepisy. Wciąż nie znamy wszystkich mechanizmów funkcjonowania wszechświata, możemy jednak ściśle domniemywać, iż prawo naturalne wiąże się przede wszystkim z istnieniem poszczególnych mechanizmów, które są niezachwiane. Tego typu mechanizmy obejmują na przykład fizjologię organizmu człowieka oraz fakt, iż każdy z nas umrze. Co do faktu śmierci nikt nie ma żadnych wątpliwości- jest to czyste prawo naturalne, z którym mniej lub bardziej się zgadzamy- nie da się jednak z nim absolutnie dyskutować. Prawem naturalnym możemy więc określić wszelkie mechanizmy, które w dość abstrakcyjny sposób regulują funkcjonowanie całej rzeczywistości i stanowią element bardzo istotny w zmianach, które następują w środowisku naturalnym itd. Prawo naturalne opiera się na niepoznanych jeszcze mechanizmach kwantowych, oddziaływaniach i potrzebach organizmów ludzkich- jest to bardzo abstrakcyjna dziedzina.

Prawo