Szybka legislacja- czy to dobre?

Przepisy prawne rodzą się w toku wielu prac legislacyjnych, które często mają bardzo skomplikowany i długotrwały charakter. Dlaczego prace legislacyjne są tak wymagające? W pierwszej kolejności trzeba zwrócić uwagę na jakość przepisów. W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia ze swoistą biegunką legislacyjną, która nie okazała się rzeczą dobrą- nadprodukcja różnych przepisów potrafi silnie destabilizować życie ludzie, szczególnie jeśli chodzi o sektor finansowy, który bardzo gwałtownie odpowiada na zmiany w prawie. Dlaczego tak się dzieje? Brak stabilnych warunków dla rozwoju swojego biznesu, czy prowadzenia własnych spraw życiowych jest bardzo niekorzystny. Ludzie oczekują tego, iż będą żyli w porządku prawnym, jednakże to prawo powinno służyć ludziom, a nie odwrotnie. Jeżeli dochodzimy do sytuacji, w której to prawo nie służy ludziom, a staje się celem samym w sobie, to powinniśmy się solidnie zastanowić na temat tego, gdzie to wszystko zmierza i czy jest to w rzeczywistości dobry kierunek. Prawo powinno być zmieniane w sposób mądry.

Prawo