Trudności w prawie polskim

Mamy wyraźne problemy w polskim prawie. Te problemy są obecne na wielu sferach- w rzeczywistości o patologiach systemu sprawiedliwości, najlepiej są w stanie nam powiedzieć sędziowie i prokuratorzy, którzy to jednak niechętnie się wypowiadają na ten temat. Obowiązki posłów oraz innych przedstawicieli władzy są ściśle określone- niestety, ale politycy nie tworzą prawa w sposób mądry, czego skutki możemy obecnie obserwować. Pytanie leży tylko w tym, co zrobić, aby otaczające nas prawo było mądre i przemyślane? Z pewnością nie ma uniwersalnych rozwiązań dotyczących tej kwestii. Prawo jest bardzo trudną materią, nad którą powinno się pracować przede wszystkim w sposób odpowiedzialny i rzetelny. Znajomość prawa nie wystarczy, szczególnie gdy mamy do czynienia z pewnymi kontrowersyjnymi przepisami. Psychologia prawa i jego odbiorców się staje coraz ważniejszym czynnikiem, który może nam dawać odpowiedź na pewne skomplikowane pytania. Na pewno wszyscy powinniśmy szanować prawo, pytanie jednak leży w tym, czy robimy to wszystko w odpowiedni sposób?

Prawo