Upolitycznione prawo

Problem przyjmowania pewnych rozwiązań prawnych jest bardzo żywym i z pewnością nie można go zignorować. Dlaczego politycy w tak nieprzemyślany sposób tworzą liczne przepisy prawa? Przecież prawo jest dobrem nas wszystkich i każdy z nas powinien je szanować. Podstawowym problemem w ustawodawstwie jest przede wszystkim pośpiech. Nie można używać prawa, jako realizatora obietnic wyborczych. Odpowiednie przepisy pozwalają na realizację pewnych założeń programowych, jednakże wszystko powinno się odbywać dla dobra wszystkich ludzi i po odpowiednim przemyśleniu. Brakuje autentycznych polityków, którzy nie byliby więźniami sondaży i mogliby podejmować rozważne decyzje. Tacy ludzie są jak najbardziej potrzebni, gdyż tylko oni są w stanie poprawić jakość tworzonych przepisów prawnych. Szacunek dla tego, czym jest prawodawstwo, to bardzo ważna rzecz- prawo nie może być narzędziem w rękach polityków, do prowadzenia indywidualnych walk, gdyż zawsze to się kończy bardzo niekorzystnie. Prawo jest dobrem wspólnym i musi służyć nam wszystkim.

Prawo