Wady ustawodawcze

Wadliwe przepisy z zakresu prawa karnego stały się przyczynkiem dla wielu ludzkich tragedii. Niekiedy wydaje nam się, że przepisy są tworzone dla naszego dobra, po to, abyśmy żyli w porządku prawnym i mogli się cieszyć spokojem i bezpieczeństwem. Niestety, ale coraz częściej tak nie jest, o czym się można bardzo łatwo przekonać w kontekście osób, które odbywają kary więzienia za pospolite przestępstwa. Prawo jest konstrukcją sztywną, która niestety okazuje się bezsilna wobec własnych sprzeczności. Jeśli dajmy na to, osoba upośledzona, która została ubezwłasnowolniona jest osadzana w końcu w więzieniu, to jest to wszystko bardzo kuriozalne. Nie można absolutnie pozwolić na to, aby miały miejsce takie sytuacje. Niestety, ale politycy nie kwapią się do korekcji wadliwego prawa i stan patowy utrzymuje się w dalszym ciągu. Jedyna nadzieja w rozsądnych sądach, które będą podejmowały odpowiednie decyzje. Jeśli prawo jest nierozsądne, to rozsądek powinien mieć skład orzekający i jest to święta prawda.

Prawo