Zadania prawa gospodarczego

Czym zajmuje się prawo gospodarcze? Prawo gospodarcze możemy przede wszystkim podzielić na prawo gospodarcze publiczne oraz prawo gospodarcze prywatne. Te dwa rodzaje prawa skupiają się na dwóch nieco odmiennych od siebie rzeczach, które z natury nie są zbytnio od siebie odległe. Prawo gospodarcze publiczne określa przede wszystkim kształt gospodarki oraz tworzy realia funkcjonowania pewnego systemu gospodarczego. To po prawie gospodarczym publicznym wiemy, czy mamy do czynienia z gospodarką centralnie planowaną, czy raczej wolnorynkową. Tego typu ustalenia są bardzo przydatne i stanowią niezwykle przydatną wskazówkę dla postępowania na rynku i funkcjonowania w realiach danej gospodarki. Prawo gospodarcze prywatne zajmuje się przede wszystkim regulacją stosunków gospodarczych w ramach gospodarki- zasadami zakładania spółek, prowadzenia działalności gospodarczej i tak dalej. Przepisy prawa gospodarczego pozwalają na funkcjonowanie wielu podmiotom w ramach tego samego systemu prawnego, co tworzy równą konkurencję.

Prawo