Złe narzędzia kreacji prawa

Niestety, ale rola polityków do kreowania prawa wciąż pozostaje chyba zbyt duża. Ludzie Ci mają bardzo dużo do powiedzenia w kwestii tworzenia przepisów prawnych, co z pewnością nie może się dobrze skończyć. Polityka niestety rządzi się swoimi prawami i prawo nie może być zakładnikiem roszczeń pewnej grupy ludzi, którzy nie do końca posiadają w dużym stopniu dobre intencje. Dlaczego prawo jest zakładnikiem polityków? Z prostej przyczyny- to oni zasiadają w ławach poselskich i zajmują się tworzeniem prawa. Wielu z nich nie posiada podstawowej wiedzy na temat kształtu prawa oraz szeregu innych elementów związanych z legislacją- niestety, ale wciąż jakość ludzi zasiadających w ławach sejmowych jest bardzo niska. W tak i oto sposób prawo jest używane do realizacji poszczególnych obietnic wyborczych, co wiąże się z bardzo niekorzystnymi skutkami. Na pewno trzeba zwrócić uwagę na biegunkę legislacyjną i przeładowywanie kodeksów karnych, co naprawdę nikomu nie służy i się staje poważnym problemem dla karnistów oraz sądów.

Prawo